Ľudová architektúra na Slovensku

Slovensko je malá krajina, a i keď nemáme more, ropu a iné zaujímavosti, i napriek tomu je v našej malej krajine čo ukázať. Slovensko oplýva neuveriteľnou krásou, a to nielen prírodnou ale aj umením a ľudovou tvorbou.

Ľudová architektúra na Slovensku má veľmi hlboké korene. Už naši predkovia vedeli vyrábať krásne ľudové výrobky, ktoré neskôr predávali na trhoch. Po večeroch naši predkovia vyrábali keramiku, bytové doplnky, ale i vyšívali kroje, čepce. Asi najviac čo si môžeme pamätať z ľudovej architektúry na Slovensku sú domy. Dominantou bola sedlová strecha. Tá bola bola osadená najčastejšie asymetricky a štít bol oddelený od dolnej časti stavby, a to rímsou, zmenou materiálu,pavlačou. A tak dosiahli to, že sa zvýraznila strecha a dom bol tak krajší. Nebolo ničím nezvyčajným, ak boli steny domov pomaľované pestrými farbami, alebo zárubne. Staručké drevené domčeky, pomaľované bielym vápnom na tmavo-hnedom podklade, pripomínajú rozprávkové chalúpky, s nádychom tajomstva. Ornament starý niekoľko sto a viac rokov je dôkazom neobyčajnej technickej vyspelosti a majstrovskej zručnosti našich predkov.

Všeobecne môžeme rozdeľovať ľudové domy na viaceré kategórie : a to obytné, hospodárske, výrobné, verejné či sakrálne. A každá táto stavba mala svoje špecifiká, čím sa odlišovala od iných. Najčastejšie z akých materiálov sa stavali domy, boli hlina a drevo. Drevo ako stavebný materiál využívali ľudia skôr na sever Slovenska, a na juhu sa využívala častejšie hlina.

Tvary ľudovej architektúry sa časom menili od potreby ľudí a materiálu, ktorý človeku poskytovala príroda. Na Slovensku je ľudová architektúra pestrejšia ako v iných krajinách. Túto pestrosť spôsobilo na Slovenku spájanie sa kultúr západu a východu, náboženstiev, ale hlavne geografické delenie v osídlovaní , ktoré obmedzovali styk medzi jednotlivými krajmi. Nové myšlienky a módne trendy sa sírili pomalšie a väčšinou boli prinášané novým obyvateľstvom. Naši predkovia si potvrdzovali svoju príslušnosť k spoločenstvu spôsobom reči, zvykmi, oblečením a architektúrou.

Ľudová architektúra na Slovensku sa zachovala až do našej modernej doby. A to je dobrý znakom, že aspoň niečo môžeme zachovať pre naše deti. Bola by veľká škoda, ak by sme si nechali všetko poničiť. Ľudia by mali viac dbať na vzhľad svojich dedín, aby sa z nich nevytrácala stopa minulosti.

Ale častejšie sme to mi ľudia, ktorý máme na svedomí to, že niektoré pamiatky sa pomaly ale isto vytrácajú. Slovensko tak prichádza nielen o pamiatky, ale aj o možnosť využiť ich na prilákanie zahraničných turistov, a tým tak dopomôcť ku cestovnému ruchu.

www.starykliz.sk