Postup pokladania zámkovej dlažby

 

Životnosť dlažby sa odráža od správne pripravenej podkladovej vrstvy a správnej pokládky vôbec. Tiež by ste sa pokládke zámkovej dlažby mali venovať po ukončení stavebných prác, maľby a všetkých činností okolo výstavby domu pretože hrozí znehodnotenie dlažby zafarbením či poškodením povrchu.

Najskôr je potrebné urobiť výkop v miestach, kde sa má pokládka realizovať. Výkop sa musí zarovnať a jeho hĺbka závisí od zaťaženia a účelu pokladanej dlažby. Tiež treba zvoliť čo najvhodnejší spád pre odtok dažďovej vody, ktorý musí byť 2% v priečnom aj pozdĺžnom smere. Navozí sa prvá podkladová vrstva štrku s frakciou 16-32 mm a zhutní sa pomocou vibračnej dosky. Vrstva sa posilňuje alebo stenčuje podľa spôsobu využitia a celkovom zaťažení plochy.

Ďalej sa položia obrubníky, ktoré rámujú plochu na ktorú sa pokladá zámková dlažba. Nasleduje príprava ložnej vrstvy zo štrku s frakciou 2-4 mm. Na tú už pôjde zámková dlažba preto je dôležité aby bol povrch rovný a hrúbka všade rovnaká. Táto vrstva sa zhutňuje až po položení dlažby a celková hrúbka by mala byť cca 4-6 cm.

Pokladať zámkovú dlažbu by ste mali začať v pravouhlom rohu, od čo najnižšieho miesta pokladanej plochy smerom k najvyššiemu. Špáry medzi jednotlivými kusmi zámkovej dlažby by mali byť 3-5 mm. Kamene treba pokladať o 1 cm vyššie, než je konečná výška plochy pretože štrkové lôžko postupne klesne vplyvom zhutnenia. Úprava okrajov zámkových dlaždíc sa robí lámačkou alebo pílou na betón.

Po ukončení pokládky je nutné zasypať špáry medzi dlažbou pieskom, kamennou drťou alebo štrkom. Materiál musí byť suchý, inak nebude zapadať do špár. Piesok po zasypaní stačí len pozmetať. Na koniec sa dvakrát zhutní položená zámková dlažba vibračnou doskou s gumovým návlekom. Raz v pozdĺžnom a raz v priečnom smere. Potom sa druhý krát zasypú špáry.

zdroj obr.: www.premac.sk

Pridajte Komentár