Penetračné nátery

Čo sú penetračné nátery? Ako a na čo sa vlastne používajú? Môžeme ich používať v exteriéri, či v interiéri?

Penetrácia je v podstate ucelenie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby podkladu s farbou koncovej povrchovej vrstvy v prípade povrchovej úpravy s ryhovanou štruktúrou. Penetrácia je prenikanie základného prvku do podkladu. Týmto prvkom môže byť vždy voda, ale aj všetky rozpúšťadlá a iné chemické prípravky. Účinná zložka, ktorá sa v ňom nachádza, zabezpečuje trvanlivosť požadovaných vlastností podkladu. Pomocou tohto výrobného postupu spravíme podklad pred následnou úpravou povrchovej vrstvy (zvyčajne ide o nanášanie ďalšej vrstvy).

Penetračné nátery používame v interiéri najčastejšie na odstránenie starých náterov, alebo ak sme mali v izbe tapety, a tie dávame dole. Kvalitný penetračný náter, presakuje do hĺbky 1 mm, ale iba za predpokladu, že povrch je málo zvetraný. Ak je povrch už veľmi zvetraný tak už používame iný náter, ako penetračný. Ak je povrch veľmi nerovný, tak penetračný náter nepresiakne tak hlboko. Ak máme povrch, ktorý nie je rovnako savý, ako napr silikónové povrchy, tak penetračný náter, využijeme na jeho zjednotenie. Tvrdý a povrch ktorý nedobre saje, môžeme tiež potrieť penetračným náterom, a tým nám vlastne vznikne akési spojivo medzi

podkladom a konečnej povrchovej úpravy.

Na našom trhu sú aj iné špeciálne penetračné nátery ako napr. fixačné. Tieto používame napr. na stabilizáciu znečisťujúcich látok ako napr. nikotín či sadze v podklade , a tak sa zabezpečí čistý povrch.

 

Univerzálnu penetráciu používame na natretie nenatretých ,uzavretých podkladov v interiéri . Takto upevníme podklad, docielime to aby povrch sal všade rovnako, a nové vrstvy dokonale prilahnú ku povrch.

Akrylová penetrácia nám poslúži pri omietkach, sadro -kartónu, dreva, drevotriesky, preglejky alebo betónu. Maliarskou akrylovou penetrácoiu tak dosiahneme, že povrch nebude praskať, a nebude sa olupovať.

A aby sme nezabúdali tak penetrovať môžeme aj drevo, a to v interiéri ako aj v exteriéri. Docielime tak, že drevo bude ľahšie odolávať voči poveternostným podmienkam, voči vode bude lepšie chránené.

Pred každým použitým penetračných náterov si ale treba premyslieť aký budeme potrebovať. Na každý povrch je vhodný iný, a použitým nesprávneho penetračného náteru by sme si viac uškodili. V dobrej predajni nám, však už aj ochotne poradia na aký povrch je vhodný penetračný náter.

www.chemos.sk