Ceny PZP pre rok 2014

Každý rok má poisťovňa povinnosť na konci októbra zverejniť nové sadzby a ceny zákonného poistenia pre rok 2014. Veľa z nich tak aj urobili, a motoristi majú dve možnosti: môžu si o nových sadzbách prečítať v rôznych článkoch alebo požiadať o výpočet výšky povinného zmluvného poistenia priamo u nás!

V dnešnej dobe už nie je problém si prehodnotiť výšku svojho PZP a prípadne sa rozhodnúť pre zmenu poisťovne. K tomu pomohla povinnosť poisťovní zasielať v dostatočnom predstihu informáciu o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie. Klient sa 10 týždňov pred koncom poistného obdobia dozvie predpis výšky PZP na nové obdobie a môže zmeniť poisťovňu, rozhodnutie stále stíha v zákonom stanovenej lehote 6 týždňov, kedy je možné podať výpoveď.

Čo sa týka samotných zmien oproti minulému roku, tak v rámci PZP netreba očakávať nič dramatické. Niektoré poisťovne síce prinášajú malé zmeny vo svojich kategóriách, avšak viaceré z nich si zachovávajú doterajšie členenie vodičov a vozidiel. Stále platí, že okolnosti, ktoré hodnotia mieru rizika, a teda najviac ovplyvňujú výslednú cenu poistenia, sú kubatúra, výkon a hmotnosť vozidla, bydlisko a vek držiteľa.

Pre nových klientov budú ceny PZP v priemere na rovnakej úrovni, dokonca môže ísť o malý pokles priemernej výšky poistného. Poisťovne by tak väčšine motoristov nemali zvyšovať ceny. Očakávať najvyššie ceny PZP môžu aj naďalej hlavne mladí vodiči do 23 – 29 rokov s výkonnejším autom, ktorí žijú a jazdia vo vačších mestách. Zvýšenie cien môžu očakávať aj vodiči, ktorí spôsobili dopravnú nehodu a poisťovňa za nich musela hradiť škody.

Pokiaľ neviete, aká cena poistenia vám zodpovedá, choďte na stránku www.v-consulting.sk a tam vám odborník vypracuje ponuku PZP šitú na mieru. Všetko rýchlo a jednoducho, stačí len vyplniť jednoduchý formulár.