Softvéry pre úspešné podnikanie

Dochádzka zamestnancov spracovaná za pár minút? Od malých firiem, až po veľké firmy s niekoľkými stovkami zamestnancov. Zbieranie príchodov a odchodov zamestnancov s podporou pre riešenie nadčasov, salda, či príplatkov s exportom do mzdových a stravovacích systémov a mnohé ďalšie aplikácie obsahujú dochádzkové systémy.

Čo prinesie dochádzkový systém do vašej firmy?
– dochádzkový softvér umožní jednoduchú kontrolu dochádzky zamestnancov
– možnosť sledovať dochádzku a odpracované hodiny samotnými zamestnancami
– šetrenie času automatickým spracovaním dochádzky
– úsporu financií
– evidenciu zamestnancov
– dochádzkový systém umožňuje definovanie pracovných kalendárov, v ktorých sú automaticky nahrané sviatky

Dochádzkové systémy sú určené pre malé firmy, veľké spoločnosti so stovkami zamestnancov so zmenovým riešením dochádzky, aj štátne a finančné inštitúcie.

Dochádzkové systémy predaj: www.lbservis.sk