Kolesové nakladače v komunálnom sektore

Práce vykonávané v komunálnom sektore počas celého roka sú veľmi rôznorodé. Ide o pravidelné sezónne aj jednorázové práce ako sú  kosenie trávnatých plôch, výrub stromov, čistenie a každoročné odpratávanie snehu a posyp soli. Ekonomickým a efektným riešením sú kolesové nakladače – univerzálne stroje, ktoré sú so správnym prídavným zariadením tou správnou voľbou.

Zimná údržba

Zimná údržba ciest je v zimnej cestnej prevádzke veľmi dôležitá. Vyžaduje si silného partnera – stroj, ktorý spoľahlivo vykoná prácu aj v neprajných zimných podmienkach.
Nakladače ponúkajú veľa možností ako naložiť so zimnou snehovou nádielkou, vrátanie jeho zhŕňania, frézovania aj posypu soli.

Čistenie ulíc a ciest
Pre plynulú a bezproblémovú prevádzku je potrebné pravidelné čistenie ulíc, nielen po zimnej sezóne. Aj tu ponúkajú kolesové nakladače riešenie. Čistenie ulíc je jednoduché najmä vďaka obratnosti a manévrovateľnosti kompaktného stroja. Problém teda nemajú ani v úzkych uličkách.

Údržba zelene
Aj pre údržbu krajiny a zelene ponúka univerzálny nakladač riešenie. Zametacie stroje,  kosačky, mulčovacie zariadenia sú optimálne prispôsobené každému stroju. Nápomocné sú aj stromové nožnice vhodné pre údržbu stromov v blízkosti ciest.

Kompaktné nakladače – stroje pre prepravu materiálu, úpravu a zarovnávanie terénu, výkopové práce, zhotovovanie rýh na kanalizáciu a mnoho ďalšieho.

Spoľahlivé stroje hľadajte na www.klc.sk.