Pre nás je úplne samozrejme, že odpad ktorý vyprodukujeme v panelovom dome, ide do verejnej kanalizácie. Ale čo ak kúpime dom, kde nie je dobudovaná kanalizácia? Kam potom s odpadom. Riešením pre nás môže byť aj žumpa. Žumpy sú vo svojej podstate vodotesné nádoby, ktoré nemajú žiaden odtok, a inštalujú sa na mieste kde z nejakých dôvodov nie je možné mať kanalizáciu. Ľudia asi najviac poznajú dva druhy žúmp a to plastové, alebo betónové.

V dnešnej modernej dobe sú ľudia asi viac naklonený k plastovým žumpám, pre ich hmotnosť, a životnosť. Betónové žumpy boli v obľube v časoch minulých. Vyrábajú sa z vodostavebného železobetónu, a na jej osadenie je potrebná pomoc stavebných strojov.

Ak chceme mať v dome žumpu, treba s ňou rátať už pri výstavbe, alebo rekonštrukcii domu. A netreba ani zabúdať na to,že žumpu bude treba aj čistiť. Na to aby sme mohli žumpu osadiť, musíme aj veľmi dobre poznať druh pôdy do ktorej ju chceme osadiť. V podstate betónové žumpy môžeme osadiť do všetkých typov zeme, keď to plastové žumpy môžeme osadiť len do určitého typu zeme.

V nasledujúcich riadkoch sa ale viac zameriame na betónové žumpy.

V prvom rade by sme si mali vysvetliť čo pojem žumpa znamená. Je to v podstate nádoba, ktorá musí byť vodotesná, nepriepustná. V tejto nádobe sa odpadová a iná voda zachytáva, aby sa ďalej nedostávala do povrchových, alebo podzemných vôd. Takto nazbieraná voda sa ďalej odváža do čistiarní odpadových vôd. Ak chceme žumpu stavať, je potrebné mať stavebné povolenie od príslušného úradu. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude stavať dodatočne, nemusí sa na stavbu samostatnej žumpy vybavovať stavebné povolenie ale postačuje ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu.

Betónová žumpa sa vyrába z kvalitného železobetónu, ktorý je priamo na to určený. Vnútro žumpy je natreté špeciálnym náterom, ktorým dosiahneme to, že neprepustí vodu von. Železobetónová žumpa sa osádza, kvôli hmotnosti za pomoci žeriavu do pripravenej jamy. Následne na to sa zakope, napojí na kanalizáciu a môže sa prakticky ihneď používať. Konečná hmotnosť betónovej žumpy vysoko prevyšuje vztlak vody, čím je odolná voči vytlačeniu a iným deformáciám. Betónové žumpy a ich veká sú staticky navrhované tak, aby prejazd vozidiel za súčasného pôsobenia zemných tlakov, veko nepoškodil, a ak je to potrebné, dá sa veko aj zosilniť. Vzhľadom k hmotnosti a statike dajú sa betónové žumpy používať aj v málo stabilnej zemine.

Nevýhodou oproti plastovým žumpám je ich veľká hmotnosť. Ak si chceme osadiť plastovú žumpu, tak na to nebudeme potrebovať stavebný stroj, napr žeriav. Plastové žumpy sú na našom trhu rozdeľované do dvoch kategórií, a to samonostné a plastové žumpy na obetónovanie. Samonostné plastové žumpy sú vystužené, a odolné voči podzemnému tlaku, a plastové žumpy na obetónovanie tie vystužené nie sú voči podzemnému tlaku, a preto je potrebné po uložení žumpy na základovú betónovú dosku previesť ešte obetónovanie betónom.


Ak chceme mať žumpu, tak by sme si mali uvedomiť to, že žumpy sa budujú hlavne pri objektoch a budovách s menším počtom obyvateľov, nakoľko sa to odrazí v jej objeme a potrebe častého vyvážania.

Na našom trhu si môžeme povyberať rôzne druhy žúmp, od viacerých výrobcov. Vyrábajú sa vo viacerých veľkostiach, a je si tak možné vybrať tak podľa našich požiadaviek.

http://www.prefastav.sk/betonove-zumpy/

About the author

Related Post