Krajinná architektúra

Práca krajinného architekta je veľmi náročná, tvorivá činnosť. Fantázia v tomto odvetví a vysoká odbornosť sú najcennejšou kombináciou, ktorá dáva práci kvalitný charakter.

V skratke sa toto odvetvie zaoberá plánovaním a navrhovaním vonkajšieho priestoru. Trošku rozsiahlejšie by sa dalo povedať, že krajinný architekt:

  • hodnotí stav vegetačných úprav vrátane návrhu na opatrenia
  • navrhuje štruktúry zelene na daných plochách
  • spracúva a navrhuje riešenia plôch zelene sadovníckych a krajinných úprav
  • projektuje sezónnu aj trvalú zeleň, okrasné záhony a kvetiny na verejných priestranstvách
  • projektuje návrhy súkromných záhrad rodinných domov

Krajinná architektúra zapadá pod zameranie udržateľného dizajnu, ktorý energeticky zefektívňuje krajinárstvo. K používaným technikám patrí napr. vysádzanie stromov, ktoré tienia domy pred slnkom a chránia pred vetrom. Je to veľmi blízke myšlienke ekológie s ktorou táto práca úzko súvisí. Spojenie estetiky a praktickosti každého nápadu je zámerom a následne dielom šikovného záhradného architekta. V jeho úlohe je však nielen navrhnutie štruktúry a kompozície zelene ale aj dotvorenie čo najekologickejšieho možného riešenia záhrad.

Typ či povrch pozemku nie je až taký dôležitý, pretože technika a stroje sa postarajú o to aby bol každý projekt zrealizovateľný a vaše nároky dodržané. Pokiaľ je pozemok plochý a záhrada príliš malá dá sa zväčšiť nielen opticky ale aj skutočne pomocou vytvorenia umelých výškových rozdielov, napr. pri sklone 30 stupňov sa zväčší pozemok až o 20 percent. Pritom sa vytvárajú nové podmienky s rôznym mikroklímatom. To rozširuje možnosti pre tvorbu záhrad a ich sympatickejší vzhľad. Pri tvorbe záhrad človek neustále hľadá originalitu a výnimočnosť.

Rozmanitosť využitia živého či neživého materiálu je tak rôznorodá, že môžete vyberať od obyčajných domácich rastlín až po exotické, neobvyklé kúsky prispôsobené k prežitiu v našich podmienkach. Neživý materiál ponúka tiež široký výber drevín, kameňa,piesku či iných dekoratívnych predmetov. Sú rôzne typy a štýly ladenia záhrad.  Dá sa vytvoriť záhrada v mestskom štýle, vidieckom, orientálnom, exotickom ale aj detskom, átriovom či tzv. bezúdržbovom.

Taktiež sa dá inšpirovať štýlmi iných krajín. Francúzsky štýl okrasných záhrad tkvie najmä v symetrii a spôsobe uloženia. Využívajú sa v ňom hlavne stromy, menej kvety a nejaké okrasné predmety ako napr. fontány alebo sochy. Talianský štýl je inšpirovaný myšlienkou poriadku a krásy. Jeho podstatou je potešenie z pohľadu na záhradu, zvukov a vôní záhrady. Má finančne i časovo náročné, prepracované dekorácie. Pestrosť farieb, neformálnosť a zároveň jednoduchá fantázia vytvára zaujímavý, originálny dojem.  Základom japonského štýlu sú skaly, skalky a samozrejme bonsaje. Vyznačujú sa tiež jazierkami, mostíkmi, kamenným usporiadaním a živým plotom. Typickým znakom je avšak dom v strede záhrady v tradičnom japonskom archetype. Čínsky štýl je založený na kombinácii krajiny a duchovna. Používajú sa symbolicky rastliny ako bambus, borovica, lotos, chryzantéma, pivonka či kvitnúca slivka a broskyňa.

Najnovším hitom v záhradnom dizajne je ekologická záhrada tkz. biozáhrada. Nehnojí sa chemickými hnojivami a nepoužívajú sa chemické postreky. Hnojí sa kompostom a hnojom. Využíva sa dažďová voda. Je ideálnym riešením pre ľudí, ktorí vnímajú sami seba ako súčasť prírodného kolobehu spolu s prírodnými živlami, klimatickými podmienkami a rastlinami. Vyvoláva skôr taký dojem „domáceho lesa“.

Záhrady by mali nadväzovať na spôsob prevedenia stavby a odrážať vašu vnútornú podstatu. Je to celkovo také malé umelecké dielo, ktoré dáva domu ten správny ráz. Je to príjemným miestom na posedenie pri rannej káve či odreagovaniu s priateľmi.

Pridajte Komentár