Cítite sa vo svojom dome, byte bezpečne? Veľmi záleží či bývame v oblasti kde býva viac ľudí, ako napr. na sídliskách, alebo bývame v redšom osídlení. Ako v dnešnej dobe ochrániť svoj majetok? Najlepšie je ak prípadným zlodejom situáciu aspoň troška sťažíme. Ochrana nášho majetku môže byť mechanická, alebo elektronická.

Za mechanickú ochranu sa považuje napr. zabezpečenie okien, dverí. Na okná môžeme dať bezpečnostné mreže, dvere zaistíme proti vlámaniu , tak získame aspoň pár minút, aby sa zlodej nedostal ku nám domov. Ale ak bude mať zlodej dostatok času, ani toto mu nezabráni aby sa ku nám vlámal.

Elektronické zabezpečenie je lepšie v tom, že ak už sa ku nám snažia zlodeji vlámať signálom nám dá vedieť o tejto neželanej návšteve. Elektronické zabezpečenie už v dnešnej dobe nie až také finančné náročné. Tento typ ochrany je v dnešnej dobe najlepšou možnou ochranou majetku vôbec.

Namontovanie elektronického zabezpečovacieho systému je lepšie zveriť do rúk špecializovanej firme, ktorá prezrie objekt, zhodnotí všetky riziká, odporučí najvhodnejšie rozmiestnenie bezpečnostných snímačov a nastaví rôzne stupne stráženia podľa potreby. Elektrický alarm sa inštaluje hlavne k dverám a k oknám. Po otvorení dverí je na ústredňu vyslaný signál, že sa niečo deje, a ak nedôjde po vstupe k odblokovaniu systému v určitom časovom intervale, spustí sa poplach. Takto je možné zabezpečiť dvere v celom objekte. Okná môžeme zabezpečiť ako proti otvoreniu, tak proti rozbitiu. Podľa situácie si môžete vybrať drôtový alebo bezdrôtový systém. Drôtový systém je síce možno lacnejší, ale jeho inštalácia je trochu zložitejšia. A montáž bezdrôtového systému je oveľa jednoduchšia, systém je priestorovo variabilnejší a možno ho postupne rozširovať.

Drôtový elektronický systém sa môže inštalovať už pri stavbe domu, alebo pri rekonštrukcii. Vtedy nie problém zabudovať káble a nenarobiť pri tom veľký neporiadok.

Bezdrôtový systém má výhodu, že nemusíme v byte robiť žiadne úpravy, jeho inštalácia je rýchla a jednoduchá. Základom bezdrôtového elektronického systému je bezdrôtová súprava, ktorá komunikuje so strážnymi snímačmi.

Klasický elektronický zabezpečovací systém obsahuje riadiacu ústredňu, telefón, ovládaciu klávesnicu, vnútornú sirénu, signalizáciu otvárania dvier a zvonček. Súčasťou je aj magnetický senzor otvárania dvier a pohybový snímač.

Pri výbere elektronického alarmu vyberajte podľa typu objektu.

Druhý krok ochrany elektrického zabezpečenia sú detektory. Detektory sú vyrábané vo viacerých modeloch, najčastejšie sú používané magnetické, akustické, pohybové. Zlodeji sa do našich obydlí najčastejšie vlámajú cez vchodové dvere. Dvere by mali byť v prvom rade dobre chránené mechanickou zámkou, aby sa nedali ľahko otvoriť. Najlepšie by bolo aby bola zámka zložitejšia, tým pádom je aj odolnejšia. Ak sa násilne otvorenia dvere ,na to nás upozorní signál a o ten sa postará magnetický detektor. Ten vyšle signál na ústredňu, že boli dvere otvorené a ústredňa čaká na vypnutie ochrany v objekte. Ak nevypneme alarm počas nastavenej doby, ústredňa ohlási poplach v objekte.
Podobným spôsobom ako vstupné dvere je môžeme zabezpečiť všetky dvere a okná do objektu. Proti rozbitiu okien sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú plášťovú ochranu objektu. Pre dokonalú ochranu vnútorných priestorov pred vlámačmi sa používajú najčastejšie infrapasívne detektory. Tie sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti spoľahlivo určiť pohyb človeka v priestore.
V dnešnej dobe je už aj potrebný štandard pri elektronických zabezpečovacích systémoch i ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Ak kúrime a to najmä v rodinných domoch kde sa na kúrenie alebo varenie používa plyn, malo by to byť samozrejmosťou použitie detektora úniku plynu. A do celkovej ochrany bytu je vhodné zabezpečiť i ochranu vášho počítača, notebooku, elektronických informácií, ktoré keď sa dostanú do nepovolaných rúk ,Vám môžu narobiť väčšie problémy,ako pri bežnej krádeži.

Elektronická ochrana sa môže nastaviť aj tak, že pri narušení Vášho súkromia vám ústredňa pošle sms správu na Váš mobil. Ak sa práve nachádzame ďalej od domu (napríklad sme na dovolenke) je vhodné napojiť alarm aj na nejakú bezpečnostnú agentúru, alebo dať poslať správu aj vaším príbuzným či susedom. Čím viac ľudí o zlodejoch vie, tým je to lepšie pre vás.

Ak už váš príbytok ochraňuje mechanické alebo elektronické zariadenie, nedá sa s určitosťou povedať, ktoré zariadenie je lepšie. Najlepšie je kombinácia oboch, bezpečnostné dvere alebo mreže dokážu odialiť čas lúpeže, a elektronický systém môže zlodejov dokonale odradiť. A ako bonus pošle signál aj bezpečnostným zložkám, ktoré tak môžu zlodejov môžu prichytiť priamo pri čine.

Viac o elektrickom bezpečnostnom systéme môžete nájsť aj na adrese http://www.suntech.sk/bezpecnostne-systemy/zabezpecovacie-systemy/

 

 

About the author

Related Post