Staviate, alebo rekonštruujete? Potrebujete novú garážovú bránu? Pokúsime sa vám v krátkosti priblížiť ponuku trhu, možnosti, výhody a nevýhody, ktoré vás môžu pri kúpe garážovej brány zaujímať.

Najjednoduchším spôsobom ako uzavrieť stavebný otvor je jeho osadenie sekcionálnymi garážovými bránami. Sekcionálnu bránu môžete ovládať ručne, alebo motorom a diaľkovým ovládačom. Prevažne sa jedná o typizované rozmery, s jednoduchšou montážou do otvoru, alebo za otvor. Sekcionálna brána pri zdvihnutí jazdí po koľajniciach pod stropom, pohyb uľahčujú pružiny.

Sekcionálne garážové brány ponúkajú najväčšiu tepelnú izoláciu na ploche, najväčšie množstvo obľúbených fólií aj možnosť individuálneho návrhu ozdobných hliníkových prvkov. Montáž tohto typu brány je náročnejšia. V priestore v garáži pod stropom budú trvalo umiestnené koľajnice. Minimálne raz za rok je potrebné premazanie koliesok, utiahnutie laniek, prípadne nastavenie. Napriek tomu sú sekčné garážové brány veľmi obľúbené. Do sekcionálnych garážových brán môžeme tiež inštalovať integrované vstupné dvere, aby sme pri manipulácii napríklad s kosačkou, bicyklami nemuseli otvárať celú bránu.

Ďalším typom používaných garážových brán sú brány rolovacie. Ovládame ich prevažne motorom, ktorý je umiestnený v schránke v hriadeli. Rolovacie brány môžeme namontovať za otvor, do otvoru a dokonca aj pred otvor. Hlavne táto posledná varianta je často využívaná v garážach, kde nie je vo vnútri garáže dostatočný priestor a zákazník si nepraje stavebné úpravy, alebo nechce zmenšovať vnútorný priestor. S tým sa stretávame u malých radových garáží, kde pôvodne bola brána dvojkrídlová, plechová, umiestnená na vonkajšej stene garáže. Vnútorný priestor je len pre jedno auto a namontovaním akýchkoľvek garážových brán za otvor by došlo k znemožneniu samotného parkovania.

Posledným typom používaných garážových brán sú brány posuvné do boku. Jedná sa o mutáciu sekcionálnych garážových brán, s tým rozdielom, že panely sú postavené zvislo a nezachádzajú pod strop, ale ku stene garáže. U týchto brán do boku je kladený veľký dôraz na stavebnú pripravenosť, rovnosť stien a podlahy. Izolačné vlastnosti, ovládanie, farby, prelisy, všetko je zhodné ako v ponuke sekcionálnych garážových brán. Medzi hlavné výhody patrí voľný strop, možnosť čiastočného otvorenia pre priechod.

U všetkých typov garážových brán pri použití motorov je dnes samozrejmosťou diaľkové ovládanie. Ďalej nesmieme zabúdať na bezpečnostné prvky, ktoré nám prevažne pri zatváraní, postrážia chod brány, aby bolo zabránené stretu s akoukoľvek prekážkou zabudnutú vo vjazde.

Ako vidíte, ponuka trhu je široká a pestrá. Stačí si len vybrať …

Viac informácií nájdete na stránke www.pematbrany.sk

 

About the author

Related Post