Keďže je automatický závlahový systém systémom profesionálnym, je počas sezóny zavodnený a nedochádza k zbytočným stratám vody, k tlakovým rázom a nepríjemnému hluku z dôvodu vytláčania vzduchu.

Odborné zazimovanie závlahy jej zabezpečí dlhú životnosť.

zazimovanie závlahového systémuPred príchodom mrazov je dôležité veľmi kvalitne závlahový systém odvodniť. Prirodzene vypustiť závlahový systém je takmer nemožné, pretože nemožno dostatočne zabezpečiť odvodnenie z postrekovačov obsahujúcich spätné ventily a z elektromagnetických ventilov. Odporúčame aj u týchto systémov zazimovanie stlačeným vzduchom.

Zazimovanie závlahového systému stlačeným vzduchom je najlepšie prenechať odbornej závlahárskej firme, ktorá disponuje kvalitnými a výkonnými kompresormi, ktorými sa zabezpečí bezpečné a úplné odvodnenie závlahového systému. Pri použití stlačeného vzduchu z kompresora je totiž veľmi dôležité si uvedomiť, že vzduch je stlačiteľný, ale voda nie. Preto do potrubia sa púšťa vzduch o tlaku 3bar, ale množstvo vzduchu musí byť dostatočné na vysunutie postrekovačov a vytlačenie vody.

Objednajte si odborné zazimovanie a údržbu závlahového systému, čím zabezpečíte vašej závlahe dlhú a pozporuchovú funkčnosť.

Viac informácií nájdete na www.prorain.sk

About the author

Related Post