Plynový kotol je spoľahlivé a vysoko kvalitné vykurovacie teleso. Jeho výkon a účinnosť takmer stopercentne uspokojí vaše očakávania a potreby. Plynové kotle majú v domácnosti maximálne využitie na ktoré sú stavané. Vykúria  bez problémov akékoľvek priestory dokonale efektívnym a šetrným spôsobom.

Výhody, ktoré so sebou prinášajú plynové kotle sú:

  • nízke prevádzkové náklady, ktoré sú ovplyvnené momentálnou cenou zemného plynu,
  • vysoká výhrevnosť zemného plynu, ktorá umožňuje rýchle a dokonalé vykúrenie daných miestností,
  • možnosť vykurovania z viacerých zdrojov,
  • možnosť regulácie výkonu kotla, kotol mení výkon vzhľadom na vonkajšiu teplotu,
  • jednoduchá obsluha a minimálna starostlivosť (len raz do roka prehliadka a čistenie kotla profesionálnym servisným technikom),
  • ekologickosť, spaľovaním zemného plynu sa do ovzdušia dostáva minimum škodlivých splodín.

Klasický plynový kotol sa umiestňuje tak, aby vyústil do komína, ktorý je pre tento účel opatrený špeciálnou vložkou. Pokiaľ samozrejme nie je možný odťah komínom dá sa použiť tzv. turbo kotol s núteným odťahom spalín. Nevýhodou tohto riešenia je však hlučnosť ventilátora a spotreba drahej elektrickej energie, ktorá má vplyv na celkovú účinnosť zdroja.

Kondenzačné plynové kotle oproti ostatným kotlom majú výraznú prednosť vo využití celého spalného tepla zemného plynu vrátane tepla z kondenzovanej vodnej pary. Princíp je jednoduchý, u klasických plynových kotlov dochádza k úniku tepla v kondenzovanej pare v spalinách, ktoré unikajú von komínom. Je to takmer 11% tepla, ktoré nám ušlo a dalo sa využiť a tomu bránia práve kondenzačné kotle, ktoré túto vodnú paru obsiahnutú v spalinách ochladia, následne skondenzujú a využijú zvyšné teplo. Prepočty dokazujú, že ich výkon dokonca presahuje sto percent, čo je spôsobené tým, že sa navyše spaľujú už odchádzajúce spaliny. V bežných plynových kotloch by zadržiavaná para mohla spôsobiť porušenie častí kotla hrdzavením. Účinnosť kondenzačných kotlov je v porovnaní s modernými plynovými kotlami bez kondenzácie až o 20% vyššia. Nevýhodou týchto kotlov je možno vyššia cena ale tá je spôsobená vyššími nákladmi na odolný materiál voči kondenzovanej pare. Najpraktickejším riešením je závesný kondenzačný kotol, ktorý používa plynule regulovateľný systém teploty. Dostupné sú už aj rôzne priestorové regulátory a termostaty. Dokážu merať zvyšujúcu sa teplotu v miestnosti a podľa vami zadaných parametrov výkon kotla upravovať, udržovať zadanú teplotu alebo stlmiť kúrenie do úsporného režimu, keď ste napr. na dovolenke.

V zásade sú plynové kotle ešte stále veľmi obľúbené a pravdepodobne pre svoje kvality ešte dlho budú voľbou mnohých pri výbere spôsobu vykurovania. Majú veľa výhod, ktoré ich predurčujú k úspechu a správnej funkcii, ktorú každý obyvateľ domácnosti určite zohľadní a ocení.

zdroj obr.: www.recos.sk

About the author

Related Post

Leave a comment